# رازهای_موفقیت
خندیدن یک نیایش است   اگربتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی     هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 19 بازدید