# روانشناسی
خندیدن یک نیایش است   اگربتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی     هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 19 بازدید
                                چرا قهر و آشتی میکنیم ؟ چرا قهر و آشتی میکنیم ؟                                        چرا قهر می کنیم     فردی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
                      هفت ویژگی افراد شاد   آیا تا به حال دقت کرده اید که بعضی افراد بدون توجه به مسائل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید